top of page

Kutatás

Az LMBTQ kisebbségi létből következően sokféle negatív hatás vezethető le. Mind az egyéni, mind a közösségi pszichés hatásokat érdemes számba venni, és ezeket kutatásokkal is alátámaztani. Az LMBT Tanácsadó Központ éppen ezért tudományos oldalról is igyekszik megtámogatni a terápiában és a tanácsadásban használatos módszereket.

 

Tanácsadó Központunk jelenleg szoros együttműködésben dolgozik a Magyar Pszichológiai Társaság LMBTQ szekciójával, ahol leginkább a témával kapcsolatos elméleti vizsgálódások folynak.

 

A kutatáshoz muníciót szolgátatnak azok a szemináriumok és továbbképzések is, ahol a nemzetközi vizsgálatok eredményeit, a vonatkozó szakirodalmakat dolgozzuk fel. Jelen oldalunkon a jövőben tanulmányokat, vizsgálati eredményeket is közzéteszünk majd e témában.

coming out krízis tanácsadás családterápia párterápia önismeret beilleszkedési problémák pszichés tünetek csoportterápia szakemberképzés coach hozzátartozók mediátor meleg mediáció tinédzser tanácsadás gyermekvállalás gyermekpszichológus
coming out krízis tanácsadás családterápia párterápia önismeret beilleszkedési problémák pszichés tünetek csoportterápia szakemberképzés coach hozzátartozók mediátor meleg mediáció tinédzser tanácsadás gyermekvállalás gyermekpszichológus
coming out krízis tanácsadás családterápia párterápia önismeret beilleszkedési problémák pszichés tünetek csoportterápia szakemberképzés coach hozzátartozók mediátor meleg mediáció tinédzser tanácsadás gyermekvállalás gyermekpszichológus
bottom of page